Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral

Dags att betala medlemsavgiften

26 mars 2023

Hej alla medlemmar,

Den 31/3-2023 är sista dagen för att betala medlemsavgiften för befintliga medlemmar som vill förbli medlemmar i klubben.

Kontakta styrelsen vid eventuella frågor.

Hälsningar,
Styrelsen

crossmenu