Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral

Inbjudan VÄSTGÖTA CUP Final och DM 2023

20 augusti 2023

Näsets PK inbjuder till deltävling 3 i Västgöta Cup och DM lördagen den 16:e
september.

Tävlingsplats: Delsjön vid NPKs klubbhus, Alfred Gärdes väg 110,
Göteborg
Starttid: Kl. 10.00 Lagledarträff i NPKs klubbhus
Kl. 11.00 Preliminärt första start
Tävlingsklasser: H/D 12, 14, 16, 18, 22, veteran
Förtydligande att i klasserna ovan ingår följande i Västgöta Cup:
Flickor/pojkar födda -11 och senare K1 200m, 500m och K1 1250m
Flickor pojkar födda -10 och tidigare K1 200m, 500m och K1
2500m.
Föräldra- /öppen klass, (dam/herr födda -05 o äldre) K-1 200m, K-1
500m
Sträckor:
K-1 200m, K1 500m, långlopp(H/D12=1250m och övriga 2500m)
K-2 200m, Mix K-2 200m
C-1 200m, samt långlopp
K2-Blandat cup 500m
Tidsprogram: Vi kommer att starta flera klasser samtidigt. Starttider
presenteras på npk.nu.
Grill: NPK ordnar grill (ta med det som ni vill grilla)
Kostnad: VGC är avgiftsfritt för klubbar inom Västra kanotförbundet (25kr
för övriga)
DM startavgift 80kr
Anmälan: Per mail till mats.koponen@gmail.com senast tisdag 12:e september.
Efteranmälan gärna så fort som möjligt
Uppge namn, klass, födelseår, distans och klubb
Parkering: Det finns avgiftsbelagd parkering i närheten av klubbhuset
(mitt emot nedfarten till klubbhuset)
Frågor: Mats: mats.koponen@gmail.com
alternativt
Fredrik: 259bergkvist@gmail.com
Välkomna
Näsets PK

crossmenu