Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral
Delsjöns kanotcentral

Uthyrning: SUP

Sitt ner nära land!

Det är absolut förbjudet att stå upp på SUP:en 10meter eller närmre land. Ett fall på en sten, brygga eller liknande kan resultera i allvarliga skador på dig!

Paddellängd

Ställ paddeln framför dig med handtaget mot foten, justera längden på paddeln så att dina ögon är i höjd med övergången av skaftet och paddeln.

Leash

Använd alltid leash, SUP:en är lätt och flyter iväg snabbt!

Paddelteknik

crossmenu